Strona wykorzystuje pliki cookies , prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować poprawnej funkcjonalności strony!

Lubelska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Sanitas animalium pro salute homini

Lubelska Izba Lekarsko-Weterynaryjna uprzejmie informuje, że biuro Izby w związku z obostrzeniami epidemicznymi jest czynne w poniedziałek, środę i piątek w godzinach  830-1300. Obowiązują wszyskie aktualne zasady i ograniczenia związane z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

Petycja w sprawie odrzucenia przez PE przepisów o stosowaniu antybiotyków u zwierząt

Prezes Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnaej zwraca się z prośbą do członków Izby o podpisanie w formie elektronicznej "Petycji w sprawie odrzucenia przez PE przepisów o stosowaniu antybiotyków u zwierząt". Artykuł na ten temat zamieszczony został na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Link do składania podpisów pod petycją: https://bit.ly/3Bq9XwF  lub na stronie KIL-W https://www.vetpol.org.pl/

Komunikat w sprawie druków paszportów dla zwierząt towarzyszących

Szanowni Państwo! Lekarze weterynarii upoważnieni do wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących.

Z uwagi na sygnały z drukarni na temat potencjalnych błędów w partii druków paszportów, które trafiły do sprzedaży w czerwcu i lipcu br. zalecamy sprawdzanie każdego druku przed jego wydaniem i zwracanie szczególnej uwagi na zgodność numerów paszportu widniejących na okładce i poszczególnych stronach druku. Wadliwe druki należy reklamować poprzez Biuro Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Pismo Sekretarza KRL-W 

Recepty kat. Rpw

Lekarze weterynarii, członkowie Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, składający wnioski o przydział zakresu liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty kat. „Rpw” na produkty lecznicze zawierające środek odurzający lub substancję psychotropową nie muszą indywidualnie pobierać zaświadczeń z biura Izby. Po złożeniu poprawnie wypełnionego wniosku do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Lublinie zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu i wypisy z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt będą przesyłane przez Lubelską Izbę Lekarsko-Weterynaryjną bezpośrednio do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego. Dotyczy to również delegatur.

Apel Prezesa w sprawie wyborów

Koleżanki i Koledzy

Członkowie Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Wybory korespondencyjne do organów Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej są w toku. Za nami pierwszy etap zgłaszania kandydatów w poszczególnych rejonach wyborczych na delegatów na Okręgowy Zjazd. Liczba zgłoszonych kandydatów nie jest imponująca i zadowalająca, albowiem w niektórych okręgach wyborczych nie będą obsadzone wszystkie mandaty ze względu na brak chętnych. Dziękuję wszystkim lekarzom weterynarii, którzy zgłaszali kandydatów na delegatów i tym którzy zgłosili się sami i wyrazili chęć do pracy w naszym samorządzie. W tej chwili trwa drugi etap wyborów, tj. głosowanie na zgłoszonych kandydatów na delegatów. Ostateczny termin oddawania głosów, wyznaczony przez komisję wyborczą upływa z dniem 30 lipca 2021 r. Aby nasze wybory były ważne i by wybrać delegatów w poszczególnych rejonach wyborczych musi zostać osiągnięte quorum, w przeciwnym wypadku będziemy musieli w takim samym trybie powtarzać wybory w tych rejonach wyborczych, w których quorum nie zostanie osiągnięte. Dlatego zwracam się do Was wszystkich z gorącym apelem i prośbą o głosowanie i odsyłanie kopert z oddanymi głosami na swoich kandydatów. Tylko frekwencja powyżej 50% umożliwi wybór delegatów, da szansę tym którzy chcą pracować na rzecz zawodu lekarza weterynarii i nie narazi nas na dodatkowe, zbędne koszty.

Pamiętajmy, że wybory to święto demokracji i sprawdzian naszej odpowiedzialności za przyszłość naszego zawodu. Pamiętajmy też, że powinnością każdego lekarza weterynarii jest aktywne uczestnictwo w działalności samorządu zawodowego.

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, oddajcie głosy jak najszybciej w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku. Wyruszajcie na wakacje, odpoczywajcie zdrowo i bezpiecznie. Serdecznie Wszystkich pozdrawiam,

Prezes Rady Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

lek. wet. Tomasz Górski

Lekarze weterynarii nie będą mieli obowiązku instalowania kas fiskalnych online od 1 lipca 2021 r.

W rozporządzeniu Ministra Finansów zmieniającym art. 145d ust. 2 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, § 1, ust. 2, pkt. d) wymieniono jedynie „działalność medyczną w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów”. Do tej grupy nie zaliczają się lekarze weterynarii, ich działalność jest regulowana odrębną ustawą, tj. ustawą z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty w art. 1 precyzuje, że dotyczy ona wyłącznie lekarzy i lekarzy dentystów. Jednocześnie z końcem roku 2022 r. zniknie możliwość zakupu kas fiskalnych innego typu niż kasy online, a wszystkie branże (w tym lekarze weterynarii) będą od początku 2023 r. zobowiązane do zakupu kas nowego typu. Będzie jednocześnie możliwe korzystanie z wcześniej zakupionych kas innego typu (kasy rejestrujące z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii).

Więcej: https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/kasy-fiskalne/5262247,Czy-weterynarze-musza-stosowac-kasy-fiskalne-online-od-1-lipca-2021-r.html 

Komunikat Prezesa Rady Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Koleżanki i Koledzy

Członkowie Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Prezes Rady Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej informuje, iż od dnia  23 czerwca  2021 r. Lubelska Izba Lekarsko-Weterynaryjna będzie prowadziła swoją działalność w nowej lokalizacji.

Nowa siedziba Izby będzie się znajdowała pod adresem:

ul. Czechowska 3/U2

20-072 Lublin.

Jednocześnie informujemy, że zmianie ulega jedynie adres Izby, wszystkie pozostałe dane, w tym numer konta bankowego, numery telefonów, a także adresy poczty elektronicznej oraz strony internetowej pozostają bez zmian.

Od dnia 23 czerwca  2021 r. prosimy o kierowanie bieżącej korespondencji na nowy adres. 

Prezes Rady Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

lek. wet . Tomasz Górski

Nowy lokal Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

lilw zewnKoleżanki i Koledzy

Członkowie Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 

Dnia 10 grudnia 2020 r. Lubelska Izba Lekarsko-Weterynaryjna stała się właścicielem lokalu przy ul. Czechowskiej 3/2U w Lublinie o powierzchni 154,01 m2 wraz z trzema miejscami postojowymi. Akt notarialny nabycia lokalu podpisali członkowie prezydium: Tomasz Górski - prezes, Tomasz Brzana -wiceprezes, Andrzej Więcek - wiceprezes, Jarosław Bliźniuk - sekretarz, Stanisław Gajda – skarbnik, Wojciech Kozdruń – członek prezydium.

Nowy lokal, zgodnie z intencją ostatniego Okręgowego Zjazdu i decyzją Okręgowej Rady przeznaczony będzie na nową siedzibę Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Nabyty lokal jest większy od poprzedniego przy ul. Tarasowej, położony jest w centrum Lublina, sąsiaduje z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych, a nieopodal przy ul. Chmielnej znajduje się również Lubelska Izba Lekarska.

Po wykonaniu prac remontowych ze stanu deweloperskiego oraz sprzedaży lokalu przy ul. Tarasowej, od dnia 23 czerwca 2021 r. rozpoczynamy działalność w nowej siedzibie.

Dotychczasowa siedziba przy ul. Tarasowej, w moim przekonaniu była dla nas szczęśliwa i tego dobrego ducha z ul. Tarasowej przenosimy do nowej siedziby przy ul. Czechowskiej. Mam także nadzieję, że nowy lokal będzie dobrze służył wszystkim lekarzom weterynarii naszej Izby.

Serdecznie zapraszam do odwiedzenia nowej siedziby i jednocześnie osobistego oddania głosu w wyborach.

Prezes Rady Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

lek. wet. Tomasz Górski

Informacja Prezesa Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie wyborów

Koleżanki i Koledzy, Członkowie Lubelskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej

            Czas pandemii wiele zmienił. Zostaliśmy zmuszeni przeorganizować nasze życie i zmienić nasze plany. Skutki pandemii dotknęły również nasz Samorząd. Rok 2021 jest rokiem wyborów do organów izb lekarsko-weterynaryjnych w związku z kończącą się kolejną kadencją. Wprowadzone ograniczenia związane z COVID-19 uniemożliwiają przeprowadzenie wyborów w formie tradycyjnej. Starania Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej mające na celu przedłużenie obecnej kadencji organów izb lekarsko-weterynaryjnych do czasu zakończenia pandemii okazały się nieskuteczne.

           Ministerstwo Rolnictwa nie jest życzliwe naszej Korporacji i nie darzy nas sympatią. Widać to od kilku lat, a

Czytaj więcej...

Stanowisko w sprawie szczepienia lekarzy weterynarii przeciw COVID-19 w ramach tzw. grupy „0”

Prezentujemy stanowisko dotyczące szczepienia lekarzy weterynarii przeciw COVID-19 w grupie "0" ze względu na ich szczególne narażenie na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 i związane z tym zagrożenia gospodarcze.

Treść stanowiska

Pismo Prezesa Rady Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Prezes Rady Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej lek. wet. Tomasz Górski przesłał na ręce Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy pismo w sprawie przełożenia wyborów do organów Samorządu na termin po zakończeniu pandemii. Pisma w tej sprawie, zajmując takie samo stanowisko, przesłali również Prezesi Rad Izb Lekarsko-Weterynaryjnych: Warszawskiej, Wielkopolskiej, Lubuskiej, Warmińsko-Mazurskiej, Dolnośląskiej i Małopolskiej.

Treść pisma

Gościmy

Odwiedza nas 23 gości oraz 0 użytkowników.