Strona prowadzi politykę prywatności i wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować poprawnej funkcjonalności strony!

Lubelska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Sanitas animalium pro salute homini

Lubelska Izba Lekarsko-Weterynaryjna uprzejmie informuje, że biuro Izby w związku z obostrzeniami epidemicznymi jest czynne w poniedziałek, środę i piątek w godzinach  830-1300. Obowiązują wszyskie aktualne zasady i ograniczenia związane z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

Webinary dla lekarzy weterynarii z nowego prawa unijnego

Informujemy o szkoleniach dotyczących realizacji koncepcji "One Health" zgodnie z którą zdrowie zwierząt nierozerwalnie związane jest z zdrowiem ludzi. Od kwietnia 2021 r. w całej Europie stosuje się tzw. „Prawo o zdrowiu zwierząt” – czyli rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) 2016/429. Unia Europejska zdecydowała o wprowadzeniu nowego prawa, żeby zwiększyć skuteczność walki z chorobami zwierząt oraz wzmocnić nadzór na całym rynku weterynaryjnym. Przepisy tego rozporządzenia wpływają na pracę każdego praktyka działającego na rynku rolno-spożywczym. Z kolei od końca stycznia 2022 r. rozpocznie się stosowanie rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2019/6 w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych. Regulacje dotyczą m.in. kwestii dystrybucji leków weterynaryjnych OTC i sprzedaży internetowej. O zmianach mających wpływ na prace lekarzy weterynarii związanymi z tymi rozporządzeniami więcej informacji można uzyskać na szkoleniach online na stronie, której odnośnik prezentujemy https://www.vetoquinol.pl/content/zapraszamy-na-webinary-dla-lekarzy-weterynarii-z-nowego-prawa-unijnego

Odpowiedź na pismo dotyczące opóźnień w przekazywaniu środków na wynagrodzenia urzędowych lekarzy weterynarii

Przedstawiamy pismo stanowiące odpowiedź na pismo Prezesa Rady Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej skierowane do Wojewody Lubelskiego dotyczące opóźnień w przekazywaniu środków budżetowych na wynagrodzenia urzędowych lekarzy weterynarii za wykonane czynności urzędowe związane z nadzorem nad ubojem zwierząt rzeźnych, rozbiorem i przechowywaniem mięsa oraz prowadzeniem kontroli zdrowia zwierząt wraz z wystawianiem wymaganych świadectw zdrowia. Treść pisma

Rada Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej zwraca się do Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Rada Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej zwraca się w treści podjętej uchwały do Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej o podjęcie działań w sprawach dotyczących sytuacji zawodu lekarza weterynarii.

Uchwała nr 27/2021/VIII Rady Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 29 października 2021 r. w sprawie podjęcia działań przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną.

Zmarł lek. wet. Marian Baranowski

Z żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w wieku 69 lat zmarł lek. wet. Marian Baranowski. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną sie w dniu 8 listopada 2021 r. /poniedziałek/ o godzinie 1400 Mszą Św. w kaplicy Cmentarza Komunalnego przy Drodze Męczenników Majdanka w Lublinie. 

Podziękowania

Podziękowania skierowane do członków Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Treść pisma

Pismo Prezesa Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej do Wojewody Lubelskiego

Prezes Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej lek. wet. Tomasz Górski zwrócił się do Wojewody Lubelskiego z pismem w sprawie opóźnień wypłaty wyznaczonym lekarzom weterynarii wynagrodzeń za czynności urzędowe.

Treść pisma

VIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Weterynarii Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

W dniu 10 października 2021 r. w Auli im. prof. Stanisława Wołoszyna Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie obradował VIII Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy Weterynarii Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. W jego trakcie wybrano nowe władze Lubelskiego Samorządu Lekarsko-Weterynaryjnego oraz delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii. Wyniki wyborów zamieszczone są w odpowiedniej zakładce menu.

Gościmy

Odwiedza nas 22 gości oraz 0 użytkowników.